Kur’an Dışı Vahiy Var mıdır?

0
145 views


Şuna net bir cevap vereyim. Allah Resulüne inen vahiy Kur’an’dan ibarettir. Eğer onun dışında bir vahiy olsaydı, o da Kur’an’da yer alırdı. Bunun aksini iddia etmek Allah’a, Resule ve Kur’an’a iftira olur. Elçi vahiy dışında sözler uydurup bu vahiy derse şah damarının koparılacağına dair Kur’an’da ayet vardır. (Bkz. Hakka Suresi 69/44-47) Vahyi tebliğ etmezse görevini yapmayacağına dair de ayet var Kur’an’da. (Bkz. Maide Suresi 5/67) Israrla kendisine vahyedilene uyması, başka şeye uymamasını telkin eden ayetler vardır Kur’an’da. Kur’an dışı vahiy var diyenlerin gösterdiği şey hadistir. Hadisi gösteriyorlar. Soru şu: Hadis yakîn yani kesin bilgi mi yoksa zan mı ifade eder? Cevap belli. Hadis ideolojisi mensuplarının ittifakla verdikleri cevap şudur: hadis zan ifade eder. Peki zan ifade ederse; zan hakikatten ne içerir? Zan neyi ifade eder? Kur’an buna cevabı net veriyor: Zan hakikatten hiçbir şey içermez. (Necm Suresi 53/28) Dolayısıyla din zan olmaz, zan da din olmaz. Zan olan yerde iman olmaz, iman olan yerde zan olmaz. Zannediyorum ile iman ediyorum birbirinin zıddıdır. Onun için hadisin sıhhatini cerh ve tadil uleması belirler. Cerh ve tadil uleması hadisi bize nakleden zincir içinde yer alan isimlerin güvenilirliğini sorgulayan ilim dalıyla uğraşan insanlar demektir. Sonuç bir sözün vahiy olup olmadığını belirleme işi cerh ve tadil uleması tarafından mı tespit edilecek? Yani birileri bu vahiydir diyecek o vahiy olacak öyle mi? Bu ne yaman çelişki. Kaldı ki cerh ve tadil ulemasının üzerinde ittifak ettiği bir liste var mı? Birinin güvenilir dediğine öbürü güvenilmez, birinin deccal dediğine öbürü güvenilir diyen bir alanla karşı karşıyayız. Dolayısıyla nasıl olacak bu? Bir sözün vahiy olup olmadığını tespit etmek sübjektif kanaatlerine mi kalmış? Yani birilerinin sübjektif kanaatleriyle eğer bir sözün vahiy olup olmadığı tespit edilecek ve o da vahiy ilan edilecekse Allah’ın sözünün Allah’ın sözü olduğunu belirlemek kullara kalmıyor mu? Evet son söz olarak hadis ve rivayet beşerî kelamdır. Vahiy ise ilahi kelamdır. Beşerî kelamı ilahi kelam ilan etmek insanı Allah ilan etmekle eş değerdir. Bu da şirktir. Bu konuda bir de kitap tavsiye edeyim. Birçok kitap var ama bir tanesi var ki o da çok önemli. Kur’an dışı vahiy iddiası üzerine yazılmış ve aynı isimle basılmış olan Mehmet Sait Hatipoğlu hocamızın ki kendisi hadis profesörüdür. Dört dörtlük bir eserdir. Böyle bir iddianın tutarsızlığını ele alan, tek tek bu iddiayı ele alıp iddia edilen maddeleri çürüten muhteşem bir eserdir. Çok da kalın değil, okunabilir hacimde bu eserini herkese buradan tavsiye ederim.

Mustafa İslamoğlu