Kur’an’ı Anlamanın Bir Yöntemi Var Mıdır?

0
214 views


Kur’an’ı Kerim’in pek çok ayetinde Allahu Teala emrettiği yarattığı her şey için bir ölçü koyduğundan bahsetmiştir. Bu çok önemlidir. Emrettiği şeylerin bir ölçüsünün olması, yarattığı şeylerin bir ölçüsünün olması ve hatta kendi katında her şeyin bir ölçüye göre yapıldığının belirtilmiş olması insanoğlunun hiçbir konuda kendi şahsi tercihlerine göre hareket etmemesi ve Allah’ın koymuş olduğu ölçülere göre hareket etmesi gerektiğini gösterir. Benzer ifadeler Kur’an’ı Kerim’in anlaşılması hususunda da göze çarpar. Mesela Araf Suresi 7/52. Ayetinde Allahu Teala şöyle buyurur: Ve lekad ci’nâhum bi kitâbin fassalnâhu alâ ilmin – Onlara bir usule bir metoda göre açıkladığımız kitabı verdik. Bu bize göstermektedir ki Allah kitabı bir usule göre kendisi açıklamış. Bunlardan da bu usulü kavramaları ve bu usule göre hareket etmeleri istenmektedir. Bu yapılmaz, Kur’an’ı Kerim’e herkes kendi kafasında oluşturmuş olduğu bir takım kriterlere göre bakar yorumlar ise din Allah’ın dini olmaktan çıkar ve insanlar Allah’ın dininin dindarları olduklarını düşünerek başkalarının dindarları olurlar.

Dr. Fatih Orum