Maide Suresi 5/35. Ayetteki Vesile Arayın İfadesi Ne Demektir?

0
272 views


Allah-u Tealaʼnın Vebteu ileyhi vesilete – Allahʼa bir vesile arayın dediği ayeti gündeme geldi. Hocalar, tarikatçılar baya ciddi tartıştık. Onların ileri gelen hocalarına vesile kavramının manasını biliyor musun? dedim. Sana bunu nasıl öğrettiler? Aracı.. yani sen bir aracı bul, aracı vasıtasıyla git, senin şeyhin aracıdır Allahʼa diye öğretiyorlar. Bakın ben tefsir yazmış adamım, vesile kavramını inceledim dedim. Vesile kavramı yol anlamına gelir. Allahʼa bir yol arayın, bir sırat-ı müstakim yani Allahʼın yolunu arayın manasına gelir. Vesile aynı zamanda makam anlamına da gelir. Allah katında bir makam arayın. Yani manen yükselin, o makama çıkmak için gereken ibadetleri veya hayat düzenlemesini yapın manasına gelir. İster makam manasını alalım, ister yol anlamını alalım sizin dediğiniz gibi aracı anlamına gelmez dedim. Kurʼan, İslamiyet bir devrim yaptı. Aracılık, aracı papazlar Hıristiyanlıktadır. İslamiyet bunu kaldırmıştır, kul ile Allah arasındaki bütün vasıtaları kaldırmıştır. Kulun kendisi Allahʼa gider. Kurʼanʼı Kerimʼin yaptığı devrimlerden biri budur. Vesile, aracı denilen mana kaldırılmıştır. O ayetteki vesile yol anlamına gelmektedir. Bizi dinleyen hocalar varsa ki vardır, gitsinler lügatte vesile kavramına baksınlar. Gayet basit. Ben baktım. Ben baktım da bu ayetin tefsirini yaptım. Tefsiri yazmadan evvel de bulmuştum ama biz de maalesef önceden vesile kelimesini aracı olarak biliyorduk. Ama anladık ki meal yanlışmış, bu ayeti didik didik ettik, kelimeleri ne manaya geliyor anlattık. Vesile yol, makam anlamlarına gelir.
Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı