Müslüman Olmak İçin Bir Mezhepe veya Cemaate Bağlanmak Gerekir mi?

0
242 views
Müslümn Olmak İçin Bir Mezhepe veya Cemaate Bağlanmak Gerekir mi?

Bu soruyu şöyle daha anlaşılır kılalım. Bir insanın Müslüman olması için herhangi bir mezhebe, meşrebe, tarikata bağlı olması gerekir mi? Tek cevap; hayır. Niçin? Çünkü Müslüman olmak en temelde Kurʼanʼda belirtilen temel iman esaslarına inanmak demektir. Bu esasların içinde de herhangi bir mezhep, meşrep, tarikat yoktur. Dolayısıyla bir insan kim olursa olsun, hangi mezhepten, hangi cemaatten, hangi tarikattan olursa olsun Kurʼanʼda belirtilen temel iman esaslarına inanıyorsa ki bunlar tevhid, ahiret ve nübüvvetten ibarettir, bunlara inanan insan Müslümanʼdır ve İslam dairesi içindedir. Bu esasların içinde mezhep, cemaat, tarikat yoktur. Ancak mezhep, cemaat, tarikat sosyal realitede vardır. Biz mezhepsiz de olsak, herhangi bir mezhebe mensup da olsak, mezhep karşıtı da olsak, mezhep düşmanlığı da yapsak bizim bu tutum ve tavırlarımız dış dünyada var olan mezhep gerçeğini değiştirmez. Müslümanların önemli bir kısmı din anlayışlarını mezhep, cemaat, tarikat üzerinden elde etmektedirler. Bu gerçeği önce görmemiz lazım. Burada iki önemli durum tespitinin yapılması gerekir. Birincisi; tarihsel akış içerisinde kökleri geçmişe uzanan pek çok mezhep, cemaat, tarikat vardır. Bunların hiç birisi doğdukları şekliyle bugüne gelmiş değildir. Değişerek, dönüşerek, farklılaşarak gelmiştir. Bu süreçleri algılamadığınız taktirde bugün ehli sünnet dediğiniz şeyin yüz sene önce de beş yüz sene önce de aynı olduğunu görürsünüz. Ondan sonra da şöyle bir yanılgının içine düşersiniz: Hz. Peygamber vefat etti, Hz. Ebubekir halife olsun diyenler ehli sünnet oldu, böyle bir şey yok ortada.
Prof.dr. Hasan Onat