Çarşamba, Temmuz 10, 2024

Din Neden Gereklidir?

0
Din Allah ile kul arasındaki bağı kurmada sahip olduğumuz en önemli olgudur. Tarih boyunca yani ilk insan ve ilk peygamber olarak kabul ettiğimiz...

Allah Yoksa Ahlaktan Bahsedebilir miyiz?

0
Allah yoksa iyi ve kötü de yoktur. İyi ve kötünün olmadığı yerde ahlaktan söz etmek söz konusu değildir. Tabi Allah’ın olmadığı bir evrende...

Hulul (Allah’ın Varlığa Tecelli Etmesi) İslam’a Uygun mudur?

0
Hulul şirktir. Allah’ın herhangi bir şeye hulul etmesi, ona sinmesi, onun şekline girmesi ve benzeri anlatımlar tamamen Allah inancına aykırıdır, Kur’an’ı Kerim’e aykırıdır....

Vahdet-i Vücud Nedir? Doğru Bir İnanış mıdır?

0
Vahdet-i Vücud varlığın birliği, tekliği demektir. Yani varlığı tekbir ediyor. Birçok varlıklar var. Bu Vahdet-i Vücud inancına göre bütün varlıklar Allah’ın görünen şekilleri, tezahürleri,...