Perşembe, Kasım 15, 2018

Dinde Olmayan Ancak Varolduğu Sanılan Şeyler Nelerdir?

“Dine yapılan ilaveler nelerdir” sorusuna karşılık olarak 200 tane örnek ilaveyi açıklamasız olarak veriyoruz. Bu ilavelerin bir kısmını daha önceki yazılarımızda detaylı bir biçimde...

Din Adamları mı, Din Tüccarları mı?

''Ey iman sahipleri! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla yerler ve Allah’ın yolundan alıkoyarlar. (Tevbe Suresi, 34. Ayet) Ayette de görüleceği gibi “din...

Cennet Sonsuz mu?

Dinin tüm konuları gibi, cennet ve cehennem ile ilgili konular da Allah’ın kitabına başvurularak anlaşılır. Kuran’ı okuyan her kişi cennetin sonsuz bir yerleşim yeri...

Güzel Ahlak Dinin Bir Parçası mıdır?

Sorunun Detayı: Güzel ahlak dinden bağımsız, ayrı bir olay mıdır? Yoksa dinin bir parçası mıdır? Eğer dinin bir parçasıysa, örneğin ahde vefanın, emaneti korumanın...

Savaşı Başlatmayan Gayrimüslim Devletlere Savaş Açılabilir mi?

Kuran’daki birçok ayetten, savaşı açmayan devletlere karşı, ister ateist ister Ehli Kitap olsun savaşma izni verilmediği anlaşılmaktadır. Kuran’daki savaşma izinleri karşı tarafın savaşı başlatması...

Anne ve Babanın Mirastan Payı Nedir?

Dinimize göre anne ve baba mirastan pay alır mı? Alıyorlarsa ne kadar alırlar? Kuran’ı incelediğimizde mirasta esas olanın vasiyet olduğunu anlarız. Öncelikle vasiyetin dağıtılması ve...

Devlet, Namazda Zorlama Yapabilir mi?

İslam devletleri olduklarını iddia eden bazı devletler namaz, oruç gibi ibadetleri zorla yaptırıyorlar. Dinde bu gerçekten böyle midir? Bu meselenin çözümü için de Kuran’a yönelmeliyiz....

Huriler Cinsel Partner mi?

Kuran’da ahirette hurilerin, gılmanların, vildanların varlığından bahsedilir. Ama bunların ahirette ne yapacaklarıyla ilgili detaylı bir anlatım yoktur. Hurilerle cinsel ilişki yaşanacağına veya yaşanmayacağına dair...

Sigara İçmek Mekruh mudur?

Kuran’ı incelediğimizde sigara diye bir maddeye de, sigaraya benzer bir şeye de rastlamayız. Kuran’da haramlar dışında mekruhlar kategorisi diye ayrı bir liste de yoktur....

Kabir Azabı Var mı?

Kuran’ı incelediğimizde, öldükten sonraki yeniden dirilişi, ahiretteki sorguyu, cennet ve cehennemi apaçık anlatan yüzlerce ayetin varlığına tanıklık ederiz. Buna karşılık öldükten sonra kabirde sorguya...