Cumartesi, Haziran 12, 2021

Peygamberler Günahsız mıdır? İsmet Sıfatının Kaynağı Nedir?

0
İran’da kiyaniler yani seçkin insanlar sınıfı vardır. İranlıların inançlarına göre bu kiyan sınıfından olanlar hata işlemezler. Şahlar, İran yöneticileri, Şah soyundan olanlar hiç...

Hz. Musa Azrail’e Yumruk Atıp Gözünü Çıkarmış mıdır?

0
Hadis kültürünün içinde Kur’an’ın nurunu, Kur’an’ın öğütlerini yansıtan çok güzel anlatımlar olduğu gibi Kur’an ve akıl dışı anlatımlar da değişik kültürlerin Müslüman toplumuna...

Hz. Ömer Kur’an’a Muhalefet Etmiş midir?

0
İslam tarihinde birtakım hükümlerin kendilerine atfedildiği ve onların bir basamak olarak kullanıldığı çok sayıda şahsiyet vardır. Bu şahsiyetlerin başında da Hz. Ömer gelir. Çünkü...

İsra ve Miraç Nedir? Zerdüştlükle İlişkisi Nedir?

0
Öncelikle İslam tarihçileri Hz. Peygamberin bir miracından söz ederler. Miraç nedir dendiği zaman da derler ki “Hz. Peygamber bir gece Mekke’den kalkmış, Kudüs’e gitmiş,...

Geleneksel Fıkıh, IŞİD ve Taliban Gibi Örgütlere Zemin Hazırlamış mıdır?

0
Bu cümleyi biraz dikkatli kullanmamız gerekir. Bizim emekli bir hocamız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi toplantısında aynen bu cümleyi kullanmıştı. Geleneksel fıkıh Işid ve Taliban...

Kur’an’da Hırsızlığın Cezası El Kesme midir?

0
Kur’an’ı Kerim’de hırsızlıkla ilgili cezai düzenleme bakımından çok önemli bir ayeti kerime vardır. Maide Suresi 5/38. Ayetin vermek istediği mesajı bütün detaylarıyla kısa sürede...

Esmaül hüsna nedir Allahın İsimleri?

0
Esmaül Hüsna en güzel isimler demektir. Moda mod anlamı budur. Açılımı Allah’ın eşsiz benzersiz özellikleri demektir. Ancak Allah’ı Allah’tan tanırız. Allah’tan tanımamız için de...

Kur’an Dışı Vahiy Var mıdır?

0
Şuna net bir cevap vereyim. Allah Resulüne inen vahiy Kur’an’dan ibarettir. Eğer onun dışında bir vahiy olsaydı, o da Kur’an’da yer alırdı. Bunun aksini...

Sünnetullah Nedir?

0
Allah’ın sünneti demektir. Yasası, kanunu, ölçüsü, süregelen uygulaması, Allah’ın adeti, teamülü demektir. Kur’an’da geçen tek sünnettir. Kur’an’da on altı yerde sünnet kelimesi geçer fakat...

“Sen Olmasaydın Alemleri Yaratmazdım; Levlake” Hadisi Sahih Midir?

0
Böyle bir hadis söz konusu değildir. Uydurma bir hadistir. Sahih bile olsa İslam’ın ve Kur’an’ın öğretisine aykırıdır. Bu Hakikati Muhammediye teorisine göre bir şirk...