Pazar, Temmuz 14, 2024

Hadis Kitaplarının Yazarlarının İranlı Olması Hadisleri Nasıl Etkilemiştir?

0
Bir kısmının değil Sünni Müslümanların sahih olarak telakki ettikleri kitapların altısının da yazarı İran kökenlidir. Buhari, Nesai, Müslim, Ebu Davud da İran’ın kültür...

Hadis Kitaplarının Orijinalleri elimizde var mı? En Eski Nüshaların Akıbeti nedir?

0
Yok. Yok işte. Hadisler hadis kitabına girinceye kadar başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiş. Yüz, yüz elli, iki yüz elli yıl sonra toplanıyor. Uydurmalar...

Hadisler Kuran ile Eşdeğer midir? Hadisler Kur’an gibi Korunmuş mudur?

0
Yaygın olan bu anlayış yanlış ve abartılı bir anlayıştır. Elbette peygamber efendimiz vahyin eğitiminden geçmiştir, vahiy onu yönlendirmiş, yetiştirmiş ve bilgilendirmiştir. Bu vahyi tebliğ...

Kur’an’a Göre Hz. İsa Tekrardan Yeryüzüne İnecek mi?

0
Kur’an’ı Kerim’de bu gayet açıktır. Yani Hristiyanlar, Hz. İsa’nın etrafında bulunan Havari’ler, onlarla ilgili bilgiler Kur’an’ı Kerim’de gayet açıktır. Roma bürokratları, Romalı askeri sınıf...

Allah İle Kul Arasında Vasıta – Aracı Bulunabilir Mi? Allah ile...

0
Allah ile kul arasında aracı olması düşünülemez. Çünkü Kur’an’da açık bir şekilde ifade ediliyor ki Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Sonra Allahu Teal;...