Perşembe, Mayıs 6, 2021

Kurandaki Yemin İfadelerinin İşlevleri Nedir? Allah Yemin Eder mi?

0
Allah yemin eder fakat bu yemin bizim anladığımız manada değildir. Kur’an’ı Kerim’de yemin formları vardır. Kur’an’ı Kerim Arap edebiyatının en olgun mertebesi üzerine gelmiştir....

Akıl ve Vahiy Bağdaşır mı? Vahiy İçin Sadece Teslimiyet mi Gerekir?

0
Evet akılla vahiyle tabii ki bağdaşır. Vahiy için teslimiyet gerekir derseniz fideist yani imancı olursunuz ve Hristiyanlığa yaklaşırsınız. Açıkça söyleyelim ki dünyada günümüzde fideizm...

Kur’an’da Köleleştirme Ve Cariyeleştirme Var Mıdır?

0
Muhammed Suresi 47/4. Ayete bakıldığında savaşta elde edilen esirlere ne tür muamele yapılacağına dair Allahu Teala iki yol belirlemiştir. Bunlardan bir tanesi fidye...

Zorla İbadet Yaptırılabilir mi?

0
Dinde zorlama hususunda Bakara Suresi 2/256. Ayette geçen la ikrahe fitdin – dinde zorlama yoktur ifadesi günümüzde çok yönlü olarak düşünülüp değerlendirilmesi gerekmektedir. Genelde...

Kur’an’da Kadınların Dövülmesi Emrediliyor mu? İslam Kadınların Dövülmesine İzin Verir...

0
Nisa Suresi 4/34. Ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor: “Erkekler, kadınların koruyucusudurlar. Bu, Allah'ın her birine diğerinden fazla şeyler vermesi ve erkeklerin mallarından (eşleri...

Kur’an Hz. Muhammed’in Sözü müdür? Hakka Suresi 69/40. Ayete ve Tekvir...

0
Hakka Suresi 69/40. ve Tekvir Suresi 81/19. Ayette “O güvenilir elçinin sözüdür” şeklinde “gavil” ifadesi geçmektedir. Biz biliyoruz ki Allah elçisi Muhammed (a.s)a vahyetmiş,...

Maide Suresi 5/35. Ayetteki Vesile Arayın İfadesi Ne Demektir?

0
Allah-u Tealaʼnın Vebteu ileyhi vesilete - Allahʼa bir vesile arayın dediği ayeti gündeme geldi. Hocalar, tarikatçılar baya ciddi tartıştık. Onların ileri gelen hocalarına...

Adetli/Hayızlı Kadın Namaz Kılabilir mi?

0
Kurʼanʼı Kerimʼde adetli kadının yapmayacağı bir şey vardır. O da sadece cinsel ilişkidir. Konuyla ilgili Bakara Suresi 2/222. ayette faʼtezilû-nnisâe fi-lmehîd velâ takrabûhunne hattâ...

Kurʼanʼda Cariyelerle Nikahsız İlişkiye Cevaz Verilmiş midir?

0
Kurʼanʼda cariyelerle nikahsız ilişkiye cevaz verilmemiştir. Ama maalesef fıkhın geleneksel anlayışına göre cariyelerle ilişkide bulunmak için nikah gerekmez. Maalesef bir kişi ne kadar sayıda...

İslamʼda Dinden Çıkan Öldürülür mü?

0
Kurʼanʼı Kerimʼde inançla ilgili en önemli şey Allahʼın inancı insanların gönüllerine bırakmasıdır. İnanç gönül, kafa, beyin işidir. Dolayısıyla insanoğlunun gönlüne hiç kimse dışarıdan...