Kurʼanʼa Göre Allah ve Resulüne İtaat Neyi İfade Etmektedir? Resul Dinde...

0
Kurʼanʼa göre Allah ve Resulüʼne itaat Allahʼın Resulʼü ile gönderdiği emirlerine itaat demektir. Neden? Çünkü Allah her insanı karşısına alıp da, tek tek...
Cihad Nedir? Cihad Savaşmak mıdır?

Cihad Nedir? Cihad Savaşmak mıdır?

0
Cihat; İslam kültüründe doğru anlaşılırsa çok doğru sonuçlar verebilecek bir kavram olmasına rağmen maalesef yanlış anlaşıldığı ve yanlış yorumlandığı için, aslında muhteşem bir...
Ölülere Kur'an Okunur mu? Ölüye Yasin Okunur mu?

Ölülere Kur’an Okunur mu? Ölüye Yasin Okunur mu?

0
Kur'an'dan Yasin, Tebareke, gibi surelerin okunarak, bundan umulan sevabın ölülerin ruhlarına gönderilmesi adeti hiçbir şekilde İslam ile bağdaşmayan hatta Kur'an'a yapılabilecek en büyük hakaretlerden...
Kurʼan Nasıl Hatim Edilir? Hatim Etmek Sevap mıdır?

Kurʼan Nasıl Hatim Edilir? Hatim Etmek Sevap mıdır?

0
Hatim; okumanın sonudur, okumayı bitirmektir. Peki okumak nedir? Kurʼan okumayla ilgili şu üç kavramı kullanır: 1. Tilavet: seslendirmek, aktarmak. 2. Kıraat: anlayarak okumak. 3. Tertil: yüreğinden ağır ağır...
İslamʼda Kölelik Var mıdır? Köle ve Cariyelerle Cinsel İlişkiye Girilebilir mi?

İslamʼda Kölelik Var mıdır? Köle ve Cariyelerle Cinsel İlişkiye Girilebilir mi?

0
Kurʼanʼı Kerimʼde köle ve cariyelerle ilgili oldukça spekülasyon yapılan bir takım hususlar var. Kurʼanʼı Kerimʼde kölelik ve cariyeliğin yasaklanmadığı, İslamʼın kölelik ve cariyeliği yasaklamadığını,...
Kurʼanʼda Nasih ve Mensuh Var mı?

Kurʼanʼda Nasih ve Mensuh Var mı?

0
Kurʼanʼda nesh ayeti vardır. Fakat Kurʼanʼdaki nesh ayetinin geleneksel anlaşılması Kurʼanʼın onayladığı bir anlayış değildir. Geleneksel anlayışta nesh Kurʼanʼın bazı ayetleriyle bir başka ayetin...
Tevbe Suresi 5. Ayete Göre Müşrikleri Bulduğumuz Yerde Öldürmeli miyiz?

Tevbe Suresi 5. Ayete Göre Müşrikleri Bulduğumuz Yerde Öldürmeli miyiz?

0
Tevbe Suresi 9/5. Ayette geçen haram aylar çıktığı zaman o müşrikleri öldürün ifadesi doğrudur ama kim o müşrikler? Bütün müşrikler mi? Hayır. Tevbe Suresi...
Peygamberimiz Dinde Haram Koyabilir mi?

Peygamberimiz Dinde Haram Koyabilir mi?

0
Peygamberimiz dinde haram koyamaz. Haram ve helalin sınırlarını belirleme tekeli yüce Allahʼa aittir. Tahrim Suresinin ilk ayetinde peygamberin değil ümmeti için sırf kendisi için...
İslamʼda Recm Cezası Var mıdır?

İslamʼda Recm Cezası Var mıdır?

0
Tarihi süreçte zina suçu için bir takım cezalar taktir edilmiştir. Öncelikle zina Kurʼanʼı Kerimʼde kesin olarak haram kılınmış, yasak kılınmış bir eylemdir. Fakat bunun...
İslamʼda Çocuk Evliliği Var mıdır?

İslamʼda Çocuk Evliliği Var mıdır?

0
Kurʼanʼı Kerimʼde evlilik müessesesi üzerinde çok önemle durulmuştur. Dolayısıyla evlenecek taraflara bir takım yükümlülükler yüklenmiştir. Bu yükümlülükleri taşıyabilecek yaşa/çağa gelmemiş olan insanların evlendirilmesi Kurʼanʼa...