Salı, Ocak 19, 2021
Levlake Hadisi Anlam ve Senet Bakımından Sahih midir?

Levlake Hadisi Anlam ve Senet Bakımından Sahih midir?

0
Kutsi hadislerle ilgili ek yapalım. Levlake bir kere normal hadis tekniği açısından, kaynakları, isnatları bakımından uydurma olduğuna ulemanın ittifak ettiği bir hadistir. Ayrıca Kur’an’ı...

Kur’an’a Göre Hz. İsa Tekrardan Yeryüzüne İnecek mi?

0
Kur’an’ı Kerim’de bu gayet açıktır. Yani Hristiyanlar, Hz. İsa’nın etrafında bulunan Havari’ler, onlarla ilgili bilgiler Kur’an’ı Kerim’de gayet açıktır. Roma bürokratları, Romalı askeri sınıf...

Hz. Muhammed’in Büyülendiğine Dair Hadis Doğru Mudur?

0
Başta Buhari ve Hanbel olmak üzere, çeşitli hadis kaynaklarında Hz. Muhammed’e Lebid Bin A’sam isimli biri tarafından büyü yapıldığı, bu büyü sonucunda Hz. Muhammed’in...

Hadis Kitaplarının Orijinalleri Günümüze Ulaşmış mıdır?

0
https://www.youtube.com/watch?v=psY4-Q7xB0U

Dini Bozmak ve Dejenere Etmek İçin Hadis Uydurulmuş mudur?

0
Din düşmanları, dinimizi yaşanmaz bir şekle sokmak, saçma göstermek ve yıpratmak için birçok hadis uydurmuşlardır. Daha sonra kendileri ve kendilerinden sonra gelen birçok dinsiz...

Peygambere Kuran Dışında ”Zikir” Adında Bir Vahiy Verilmiş midir?

0
Kuran'ı dini kaynak olarak yetersiz gören kişiler, peygambere Kuran dışında ''Zikir'' adında bir vahiy verildiğini iddia etmekte ve bu iddialarını Nahl Suresi 44. Ayet'e...

Hadis Nakilciliğine Peygamberimizin, Dört Halifenin ve Diğer Meşhur Sahabelerin Tepkisi

0
Aşağıda linkleri yer alan yazı dizisinde peygamberimizin, dört halifenin ve diğer meşhur sahabelerin hadis nakilciliğine tepkisinin ne olduğu kaleme alınmıştır: Peygamberimizin hadis nakilciliğine tepkisi: http://www.dinicevaplar.com/peygamberimiz-hadis-yazimini-yasakladi-mi/ Hz....

Esbabı Nüzul Hadisleri Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

0
Kuran’daki ayetlerin iniş sebeplerini anlatan hadislere “esbabı nuzul” hadisleri denir. Kuran yeterli, detaylı, açık ve din adına her hükmü kapsayan kitabımızdır. Kuran hiçbir hadise...

Allah’ın Elçisi Sadece Allah’ın Kurallarını mı İletir?

0
“Allah size Kitap’ı ayrıntılı kılınmış bir halde in- dirmişken, Allah’ın dışında bir hüküm koyucu mu arayayım?” (6:114) Yukarıdaki ayet açıkça göstermektedir ki Allah’ın elçisinin görevi...

Hz. Osman’ın Hadis Nakilciliğine Tepkisi Ne Olmuştur?

0
Kuran’ın dışında başka kaynakları da dinin kaynağı ilan edenlere, Kuran’ı tek başına yetersiz görenlere, Kuran’la beraber uydurmalarla dolu hadis kitaplarından dini anlamaya çalışanların kabulüne...