Pazar, Ekim 24, 2021

Yeni Ateizm Neden Hatalı Bir Görüştür?

0
https://www.youtube.com/watch?v=76tUud6aPT0 Yeni ateizm hem teistler hem de ateist düşünürler tarafından eleştirilmiş bir görüştür. Temel eleştiri yeni ateistlerin ideolojik ve...

Allah Kaldıramayacağı Taşı Yaratabilir Mi?

0
Bu soru Allah’ın varlığına getirilen en eski itirazlardan birisidir. Aslında felsefe dünyasında, aşağıda vereceğimiz muhtemel cevaplar yüzünden fazla ciddiye alınmasa da, halk arasında çok...

Panteizm ve Vahdet-i Vücud Arasında Fark Var mıdır?

0
https://www.youtube.com/watch?v=RfqFUaf9W-s Panteizm ve vahdet-i vücud elbette asla aynı şeyler değildir. Günümüzde maalesef birbirine karıştırılıyor. Panteizm Tanrıʼnın alemden ibaret görülmesi...

Hulul (Allah’ın Varlığa Tecelli Etmesi) İslam’a Uygun mudur?

0
Hulul şirktir. Allah’ın herhangi bir şeye hulul etmesi, ona sinmesi, onun şekline girmesi ve benzeri anlatımlar tamamen Allah inancına aykırıdır, Kur’an’ı Kerim’e aykırıdır....

Allah’ı Kim Yarattı?

0
https://www.youtube.com/watch?v=VhkKtDMDkt8 Bu sorunun sorulması nedensellik ilişkisinin yanlış anlaşılmasıyla ilişkilidir. Nedensellik ilişkisi her başlangıcı olanın bir sebebi olduğu şeklinde anlaşılmalıdır....

Felsefe Günah mıdır?

0
Bazı kişi ve çevrelerin İslam adına felsefeye düşmanlık ettikleri ve felsefeyi insanları dinden ve imandan saptıran bir faaliyet olarak değerlendirdikleri görülür. Bu kişiler açısından...