Pazar, Haziran 11, 2023

Kuran’da Neden “Kar” ve “Penguen” Geçmiyor?

0
Ateist ve deistler, Kuran'ın insan ürünü olduğunu ve Kuran'ı Hz. Muhammed'in yazdığını iddia ederler. Buna delil olarak da Hz. Muhammed'in yaşadığı coğrafyanın dışını bilmediği...

Bilimcilik Nedir?

0
https://www.youtube.com/watch?v=3BaCl3lchIY Bilim doğayı daha iyi tanımamızı, doğadaki yasaları keşfetmemizi ve bunun neticesinde doğayı kendi çıkarlarımız doğrultusunda manipüle etmemizi,...

Yeni Ateizm Neden Hatalı Bir Görüştür?

0
https://www.youtube.com/watch?v=76tUud6aPT0 Yeni ateizm hem teistler hem de ateist düşünürler tarafından eleştirilmiş bir görüştür. Temel eleştiri yeni ateistlerin ideolojik ve...

Allah’ı Kim Yarattı?

0
https://www.youtube.com/watch?v=VhkKtDMDkt8 Bu sorunun sorulması nedensellik ilişkisinin yanlış anlaşılmasıyla ilişkilidir. Nedensellik ilişkisi her başlangıcı olanın bir sebebi olduğu şeklinde anlaşılmalıdır....

Allah Mutlak Merhametli ise Neden Dünyada Kötülüğe İzin Veriyor?

0
https://www.youtube.com/watch?v=ZBu7o3KscKk Felsefede Allahʼın varlığıyla dünyada gözlenen kötülüğün beraber nasıl var olduğu bir sorun olarak ortaya konmuş ve...

Felsefe Günah mıdır?

0
Bazı kişi ve çevrelerin İslam adına felsefeye düşmanlık ettikleri ve felsefeyi insanları dinden ve imandan saptıran bir faaliyet olarak değerlendirdikleri görülür. Bu kişiler açısından...

Bilimcilik Neden Hatalı Bir Görüştür?

0
https://www.youtube.com/watch?v=BofhGgp5c3o Bilimcilik sadece doğa bilimleriyle elde edilen bilgilerin meşru olduğunu, doğa bilimleri dışında meşru bir bilgi kaynağı olmadığını iddia...

Din Neden Gereklidir?

0
Din Allah ile kul arasındaki bağı kurmada sahip olduğumuz en önemli olgudur. Tarih boyunca yani ilk insan ve ilk peygamber olarak kabul ettiğimiz...

Panteizm ve Vahdet-i Vücud Arasında Fark Var mıdır?

0
https://www.youtube.com/watch?v=RfqFUaf9W-s Panteizm ve vahdet-i vücud elbette asla aynı şeyler değildir. Günümüzde maalesef birbirine karıştırılıyor. Panteizm Tanrıʼnın alemden ibaret görülmesi...