Cuma, Mayıs 13, 2022

Kuran’da Neden “Kar” ve “Penguen” Geçmiyor?

0
Ateist ve deistler, Kuran'ın insan ürünü olduğunu ve Kuran'ı Hz. Muhammed'in yazdığını iddia ederler. Buna delil olarak da Hz. Muhammed'in yaşadığı coğrafyanın dışını bilmediği...

Allah Mutlak Merhametli ise Neden Dünyada Kötülüğe İzin Veriyor?

0
https://www.youtube.com/watch?v=ZBu7o3KscKk Felsefede Allahʼın varlığıyla dünyada gözlenen kötülüğün beraber nasıl var olduğu bir sorun olarak ortaya konmuş ve...

Allah’ı Kim Yarattı?

0
https://www.youtube.com/watch?v=VhkKtDMDkt8 Bu sorunun sorulması nedensellik ilişkisinin yanlış anlaşılmasıyla ilişkilidir. Nedensellik ilişkisi her başlangıcı olanın bir sebebi olduğu şeklinde anlaşılmalıdır....

Felsefe Günah mıdır?

0
Bazı kişi ve çevrelerin İslam adına felsefeye düşmanlık ettikleri ve felsefeyi insanları dinden ve imandan saptıran bir faaliyet olarak değerlendirdikleri görülür. Bu kişiler açısından...

Bilimcilik Nedir?

0
https://www.youtube.com/watch?v=3BaCl3lchIY Bilim doğayı daha iyi tanımamızı, doğadaki yasaları keşfetmemizi ve bunun neticesinde doğayı kendi çıkarlarımız doğrultusunda manipüle etmemizi,...

Yeni Ateizm Neden Hatalı Bir Görüştür?

0
https://www.youtube.com/watch?v=76tUud6aPT0 Yeni ateizm hem teistler hem de ateist düşünürler tarafından eleştirilmiş bir görüştür. Temel eleştiri yeni ateistlerin ideolojik ve...

Din Neden Gereklidir?

0
Din Allah ile kul arasındaki bağı kurmada sahip olduğumuz en önemli olgudur. Tarih boyunca yani ilk insan ve ilk peygamber olarak kabul ettiğimiz...

Bilimcilik Neden Hatalı Bir Görüştür?

0
https://www.youtube.com/watch?v=BofhGgp5c3o Bilimcilik sadece doğa bilimleriyle elde edilen bilgilerin meşru olduğunu, doğa bilimleri dışında meşru bir bilgi kaynağı olmadığını iddia...

Panteizm ve Vahdet-i Vücud Arasında Fark Var mıdır?

0
https://www.youtube.com/watch?v=RfqFUaf9W-s Panteizm ve vahdet-i vücud elbette asla aynı şeyler değildir. Günümüzde maalesef birbirine karıştırılıyor. Panteizm Tanrıʼnın alemden ibaret görülmesi...